Tiehyttukos ja rintatulehdus – Mistä ne tulevat ja miten niistä pääsee eroon?

Published by minna on

Auts! Tiehyttukokset ja rintatulehdukset ovat kurjia vitsauksia, joita tulee vastaan monen imetystaipaleella. Niiden oireet vaihtelevat lievistä ja itsekseen ohimenevistä aina hurjan rajuihin, ja ikävissä tapauksissa tulehduksista voi syntyä piinaava kierre. Oikeanlaisella hoidolla ja ennaltaehkäisyllä tukoksia ja tulehduksia voidaan kuitenkin lieventää ja parhaassa tapauksessa välttää kokonaan. Jos sinulla on juuri nyt tiehyttukoksen tai rintatulehduksen oireita, tai kaipaat tietoa siitä, mitä tehdä niiden osuessa kohdalle, jatka ihmeessä lukemista!

Tässä postauksessa kerron ensiksi, miten tiehyttukokset ja rintatulehdus oireilevat ja miten niitä nykytiedon valossa olisi järkevintä hoitaa. Avaan tarkemmin myös, mistä tukoksissa ja rintatulehduksissa ylipäätään on kysymys, ja kerron, miten niitä voi ennaltaehkäistä. Postaukseni pohjautuu Academy of Breastfeeding Medicinen (ABM, 2022) viime vuonna julkaisemaan, ajankohtaisimpaan tutkimukseen ja näyttöön perustuvaan ohjeistukseen koskien ns. rintatulehduksen kirjoa (”mastitis spectrum”) sekä tiehyttukosten ja rintatulehdusten hoitoa.

Tiehyttukosten ja rintatulehduksen oireet

Tiehytukoksen tunnistaa tyypillisesti rinnassa kivistävästä, kuumottavasta ja mahdollisesti punoittavasta alueesta: rinnassa tuntuu usein selkeä pahkura. Maidon heruminen rinnasta saattaa olla hidastunut merkittävästikin. Myös pientä lämpöilyä voi esiintyä.

Rintatulehduksen oireet ovat samantyyppiset kuin tiehyttukoksenkin, mutta selkeästi voimistuneina ja laajentuneina: rinta on usein todella kipeä ja punoittava, ja maidon heruminen on tiukassa. Paikallisten oireiden lisäksi myös yleisvointi heikkenee selvästi ja kuume nousee nopeasti korkeaksi.

Kotihoito-ohjeet oireiden helpottamiseen

Academy of Breastfeeding Medicinen julkaisemat uudet tiehyttukosten ja rintatulehduksen hoitosuositukset poikkeavat monella tapaa aiemmista ohjeista, joita meillä Suomessakin on tyypillisesti näihin pulmiin annettu. Perinteisesti tiehyttukosten ja rintatulehdusten hoidoksi on monelle esimerkiksi ohjattu ”pitämään rinta tyhjänä”, eli imettämään tai pumppaamaan niin paljon kuin mahdollista. Niin ikään on saatettu suositella rinnan lämmittämistä, sekä jopa kovakouraista hierontaa tukoksen ulossaamiseksi. Nykytiedon ja -tutkimuksen valossa nämä kaikki on kuitenkin osoitettu haitallisiksi toimintatavoiksi, ja tulehdusten parantamisen sijaan ne saattavat jopa merkittävästi pahentaa tilannetta.

Tiehyttukosten ja rintatulehduksen oireiden ilmaantuessa ei heti paikalla tarvitse lähteä lääkäriin, sillä oireet voivat helpottaa hyvin myös oikeanlaisella kotihoidolla. Alta voit lukea, mitä oireidein ilmaantuessa on syytä tehdä. Mikäli oireet kuitenkin jatkuvat ja voimistuvat, ja/tai sinulle nousee korkea kuume, on lääkäriin syytä mennä viimeistään 24 tunnin kuluessa.

1. Jatka imetystä normaaliin tahtiin

Jatka imetystä tai pumppausta teille tavalliseen tahtiin: ei enempää, ei vähempää. Pyrkimys ”pitää rinta tyhjänä” voi pahentaa tilannetta merkittävästi, sillä tihennetty imetys/pumppaus tehostaa maidontuotantoa, ja lisää näin entisestään rintakudokseen kohdistuvaa painetta ja turvotusta.

Imetystä ei myöskään ole syytä tulehduksen takia vähentää, sillä rintatulehdus ei tartu vauvaan eikä maito muutu vauvalle syömäkelvottomaksi, kuten joskus saatetaan virheellisesti väittää. Jatka siis imetystä teille tavalliseen, vauvantahtiseen rytmiin.

2. Lievennä turvotusta viileällä

Hoida turvotusta viileällä, esimerkiksi kostealla harsolla, kylmäpakkauksella tai perinteisesti kaalinlehdillä. Rintojen lämmittämistä (muutoin kuin mahdollisesti herumisen tukena juuri ennen imetystä) on syytä välttää, sillä lämpö lisää turvotusta ja luo tulehdusbakteereille hyvän kasvualustan.

3. Ota tulehduskipulääkettä

Ota tulehduskipulääkettä (esim. ibuprofeeni), mikäli sinulla ei ole niiden käytölle estettä. Tulehduskipulääke lieventää, nimensä mukaisesti, tulehdusta ja kipua, ja se laskee myös kuumetta.

4. Käsittele rintaa hellävaraisesti

Käsittele kipeää rintaa hyvin hellävaroen. Rintaa EI pidä kovakouraisesti hieroa, puristella saati murjoa, sillä se voi aiheuttaa rintaan kudosvaurioita, lisätä turvotusta ja pahentaa tilannetta entisestään. Kipeää pahkuraa ei pidä yrittää puristaa rinnasta ulos, sillä se ei ole mahdollista: tulehdus ei poistu rinnasta nännin kautta tai maidon mukana, vaan turvotusta vähentämällä.

Voimakkaan hieronnan sijaan rintaa voi sivellä hyvin hellästi rinnasta ulos- ja poispäin (ylös ja kainaloon) suuntautuvalla liikkeellä: tämä aktivoi lymfa- eli imujärjestelmää ja laittaa turvotusta ylläpitäviä nesteitä rinnasta kiertoon. Tällaisen sivelyhieronnan oikea voimakkuustaso on sama, kuin jos silittäisit vauvaa tai lemmikkiä.

5. Lepää ja juo runsaasti

Tukosten ja etenkin rintatulehdusten sattuessa kohdalle kipeä kehosi tarvitsee hellää huolenpitoa. On tärkeää, että lepäät ja juot runsaasti. Tässä kohtaa on erittäin hyvä pyytää kotiin apua (tekemään ruokaa, käymään kaupassa, olemaan vanhempien lasten kanssa yms.), jotta sinä pystyt keskittymään lepoon ja toipumiseen.

Mikäli oireet eivät kotihoidolla helpota ja/tai ne pahenevat, on lääkäriin syytä hakeutua viimeistään vuorokauden kuluessa.

Mistä oikeastaan on kyse?

Tiehyttukos aiheutuu maitotiehyen paikallisesta tulehtumisesta ja turpoamisesta, jonka seurauksena tiehyt ahtautuu ja maidon virtaaminen hidastuu tai estyy. “Tukos” on siis itseasiassa ahtautunut tiehyt itse. Tiehyttukoksen aiheuttajana voivat olla muun muassa seuraavat tekijät:

  • riittämätön maidon poistuminen rinnasta
  • vauvan heikko imu, johtuen esimerkiksi huonosta imuotteesta, kehon jumeista tai vauvan ennenaikaisuudesta
  • runsas maidontuotanto
  • rintaan kohdistuva ulkoinen paine, johtuen esimerkiksi huonosti istuvista rintaliiveistä tai mahallaan nukkumisesta
  • rinnan mikrobiston epätasapaino

Rintatulehdus on tiehyttukosta laajempi tulehdus, johon liittyy voimakkaiden paikallisten oireiden (kipu, turvotus, kuumotus) lisäksi yleisoireita, kuten korkea kuumeen nousu ja yleisvoinnin selkeä heikkeneminen. Tyypillisesti rintatulehdus kehittyy tiehyttukoksen jatkumona: tulehdus leviää alunperin tulehtuneita tiehyitä laajemmalle alueelle.

Rintatulehduksen aiheuttajat ovat pitkälti samoja, kuin tiehyttukostenkin. Lisäksi stressin on todettu lisäävän tulehdusriskiä. Rinnanpäiden haavautumisen sekä rintatulehdusten välillä on myös todettu olevan selkeä yhteys (Wilson, Wood & Benova 2020), joskin yhteyden luonne on jossain määrin epäselvä: kyse ei välttämättä ole siitä, että haavat aiheuttavat rintatulehduksen, vaan että sekä haavat että rintatulehdus voivat olla seurauksia samasta alkuperäisongelmasta, kuten vauvan huonosta imuotteesta.

Inflammaatiosta infektioksi – Milloin tarvitaan antibioottia?

Karkeasti jaoteltuna tulehdusta on kahdenlaista: Elimistön oman puolustusjärjestelmän aikaansaamaa tulehdusreaktiota elimistöön kohdistuneeseen vaurioon kutsutaan inflammaatioksi, kun taas bakteerien aiheuttamaa/pahentamaa tulehdusta kutsutaan infektioksi.

Tiehyttukoksessa on kyse tiehyeen inflammoitumisesta, ja myös rintatulehdus usein alkaa inflammaationa, johon ei (vielä) liity bakteerien aiheuttamaa infektiota. Inflammaatio voi parantua kotihoidolla ilman antibioottia. Tulehtunut kudos kuitenkin tarjoaa mitä parhaimman kasvualustan bakteereille, jolloin inflammaatio muuttuu nopeasti infektioksi. Bakteeri-infektiosta parantumiseen ei pelkät kotikonstit riitä, vaan siihen tarvitaan antibioottia.

Jälkihoito ja ennaltaehkäisy

Rintatulehduksen tai tiehyttukosten jälkeen imetystä on syytä jatkaa normaaliin, vauvantahtiseen tapaan. Joskus, mikäli tulehduksen aikana maidon heruminen on ollut hyvin tiukassa ja imetys on jäänyt tulehdusrinnasta vähemmälle, on maidontuotanto kyseisestä rinnasta mahdollisesti hieman vähentynyt. Tilanne kuitenkin korjaantuu yleensä melko nopeasti tulehduksen parantumisen jälkeen vauvantahtisesti imettämällä, eikä lisämaitoja tarvita.

On järkevää pohtia, mikä tukoksen tai tulehduksen alunperin aiheutti, ja pyrkiä kiinnittämään huomiota näihin tekijöihin vastaisuudessa. Esimerkiksi vauvan imuotteeseen tai imetysvälien pituuteen on hyvä kiinnittää huomiota ja puristavista liiveistä syytä luopua. Tilanteeseen, sen syiden selvittelyyn ja ratkaisukeinoihin kannattaa monesti myös hakea apua imetyksen asiantuntijalta, ja varata aika imetysohjaukseen.

Rintatulehdus on kova tauti niin fyysisesti kuin henkisestikin, ja se on tärkeää hoitaa hyvin kuntoon. Yleisesti ottaen oikeanlainen kotihoito ja mahdollinen antibioottikuuri toimivat kuitenkin oikein tehokkaasti, ja tilanne alkaa helpottaa usein jo parissa-kolmessa päivässä. Mikäli kuitenkin antibioottikuurikaan ei ota tepsiäkseen, on lääkäriin tärkeä palata ja pyytää tilanteeseen jatkoselvityksiä ja mahdollisesti uutta/erilaista kuuria. Hoitamattomana infektio voi nimittäin kurjimmassa tapauksessa edetä jopa kirurgisia toimenpiteitä vaativaksi rintapaiseeksi, mistä toipuminen vie aikaa ja runsaasti voimia.

Lääkärikäynnin lisäksi apua kannattaa ehdottomasti hakea myös imetysohjauksen kautta, etenkin, mikäli tukokset ja tulehdukset uusiutuvat. Lääkärit harvoin ottavat kantaa imetyksen käytäntöihin, rintatulehdukselle altistaviin tekijöihin tai esimerkiksi vauvan imuotteeseen, eivätkä nämä varsinaisesti edes kuulu heidän asiantuntemuksensa ytimeen. Imetysohjaaja sen sijaan pureutuu juuri näihin seikkoihin, tarkastelee tilannetta kokonaisvaltaisesti ja pohtii asiakkaan kanssa ratkaisuja juuri heidän tilanteeseensa.

Toistuvatkin tiehyttukokset tai rintatulehdukset saadaan yleensä hyvin kuriin, ja imetys voi tulehdusepisodien jälkeen sujua oikein mukavasti, juuri niin kauan kuin se perheessä on toiveissa. Tukosten ja tulehdusten keskelle ei kuitenkaan kannata jäädä yksin, vaan hakea rohkeasti apua tilanteeseen.

Tutustu imetysohjauspalveluihini täällä, tai varaa suoraan aika täältä.

Lähteet

ABM 2022. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum. Breastfeeding Medicine 17 (5).

Wilson E., Wood S. & Benova L. 2020. Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. Journal of Human Lactation 36 (4): 673-686.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *