Imetysohjaus

Tarjoan imetysohjausta kotikäynteinä, vastaanotoillani Pikkujätti Itäkeskuksessa ja Kätilökulmassa sekä etänä tietoturvallisen videopuhelun välityksellä. Kotikäynneistä ja etäohjauksesta pääset lukemaan selaamalla tätä sivua alemmas, vastaanotosta voit lukea lisää Pikkujätin sekä Kätilökulman sivuilta.

Imetysohjauksesta on hyötyä monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi jos

Ohjaan teitä yksilöllisesti tarpeistanne ja toiveistanne käsin, oli tavoitteena sitten täysimetys, osittaisimetys, rintamaidon pumppaus tai vaikka imetyksen lopetus kokonaan. Pystyn auttamaan teitä hyvin erilaisissa imetykseen, maidontuotantoon ja vauvan ruokintaan liittyvissä tilanteissa ja missä kohtaa imetystaivaltanne tahansa: raskauden aikana, pian vauvan syntymän jälkeen tai vaikkapa vasta taaperoimetysvaiheessa. Voit lukea asiakkaideni kokemuksia saamastaan imetysohjauksesta täältä.

Imetysohjaus kotikäyntinä

Imetysohjaus toteutuu parhaimmin kotikäyntinä, jolloin saatte asiantuntijan apua ja tukea imetykseen omassa tutussa ympäristössänne, siellä missä imetyskin useimmiten tapahtuu.

Kotikäynti pitää sisällään kaiken tämän:
  • esitietojen läpikäynti ja haastattelu nykytilanteesta
  • vauvan suun ja kehon tarkastus (mm. suun ja kielen toiminta, jännekireydet, kehon jumit)
  • vauvan punnitus ja tarvittaessa syöttöpunnitus mukaan tuomallani vauvanvaa’alla
  • imetystarkkailu
  • yksilöllinen ohjaus, käytännön vinkit ja suositukset tilanteeseenne
  • keskustelu haluamistanne aiheista
  • tarvittaessa ja toiveen mukaan rintojen tarkastus ja/tai muu kätilön arvio (esim. haavat)
  • jatkosuunnitelman teko
  • käyntikirjaus Kantaan.

Kyseessä on kiireetön tapaaminen, jonka aikana havainnoin imetystä kokonaisvaltaisesti ja annan käytännönläheistä ohjausta tilanteeseenne, auttaen esimerkiksi hyvän imetysasennon löytymisessä tai vaikkapa imetysapulaitteen käyttöönotossa.

Imetyksen lisäksi voimme keskustella tapaamisellamme myös muista vauvaan, synnytykseen tai synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvistä asioista. Käytössänne on kaikki imetysohjaajan ja kätilön asiantuntemukseni, ja toiveidenne mukaan voin esimerkiksi tarkastaa repeämä-, episiotomia- tai sektiohaavan, arvioda jälkivuodon tai tarkastaa rinnat.

Terveydenhuollon ammattilaisena minua sitoo vaitiolovelvollisuus, ja luottamuksellinen kanssakäyminen ja turvallisuus ovat kaiken toimintani perusta.

Kotikäyntejä voidaan tehdä yksi tai useampi, tarpeista ja toiveistanne riippuen. Kotikäynteihin voidaan myös hyvin yhdistää etäohjaus, esimerkiksi joitain päiviä ennen kotikäyntiä tai sen jälkeen. Kotikäynnin yhteydessä voimme varata noin viikon päähän tapaamisestamme 30 minuutin mittaisen imetysohjauksen seurantapuhelun alennettuun etäohjaushintaan. Lue lisää hinnastosta täältä.

Imetysohjaus etänä

Imetysohjaus voidaan toteuttaa monissa tilanteissa erinomaisen hyvin myös etänä! Tapaamisen sisältö vastaa kotikäyntiä niin pitkälle, kuin se vain videopuhelun välityksellä on mahdollista: Käymme läpi esitiedot, haastattelen teitä tilanteestanne, tarvittaessa havainnoin imetystä videon välityksellä, annan yksilöllistä ohjausta ja vastaan kaikkiin kysymyksiinne.

Etätapaamiset toteutetaan tietoturvallisesti helppokäyttöisen asiointipalveluni kautta. Asiointipalveluni kautta onnistuu myös esitietolomakkeen täyttö sekä mahdollisten ennakkomateriaalien toimitus – etätapaamisessa hyvät esitiedot ovat tärkeässä roolissa, ja etukäteen minulle lähetetyt kuvat tai videot auttavat havainnollistamaan imetystilanteitanne ja niihin liittyviä haasteitanne.

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää imetysohjauksesta, älä epäröi ottaa minuun yhteyttä! Ajanvaraukseen pääset tästä.