Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Imetysohjaaja-kätilö Minna Valkeapää

Y-tunnus: 3262808-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Minna Valkeapää

Puhelinnumero: 0451235243

Sähköposti: minna@imetysohjaajaminna.fi

Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoten keräämisen perusteena on asiakkaan suostumus tai sopimus Imetysohjaaja-kätilö Minna Valkeapään (myöh. ‘”yritys”) palveluiden käytöstä.

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen muodostukseen, hoitoon, ylläpitoon ja kehitykseen. Tietoja voidaan käyttää myös kohdentamaan viestintää ja kehittämään yrityksen toimintaa. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite, lapsen syntymäaika, ohjauksen aihe ja sisältö, tiedot sovitusta tapaamisesta, ohjeet ja suositukset asiakkaalle. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä. Asiakastietojen käsittelyssä käytössä on potilastietojärjestelmä Diarium sekä asiointipalvelu Navisec Health.

Yrityksen laskutustiedot säilytetään kirjanpito-ohjelmassamme ja niitä on oikeutettu käyttämään vain rekisterinpitäjä sekä kirjanpitotoimisto. Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se perustuu kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä.

Asiakas- ja laskutustiedot ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymia. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Sivuston omien evästeiden lisäksi käytössä on Google Analytics.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla minna@imetysohjaajaminna.fi